This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Municipality of Vilagarcía de Arousa (Pontevedra Province, Galicia, Spain)

Concello de Vilagarcía de Arousa

Last modified: 2016-03-20 by ivan sache
Keywords: spain | galicia | vilaboa | pontevedra | hills: 3 (golden) | fortresses: 3 | sword (silver) | tree (green) | fence | ship: trireme | sun | key (golden) | trireme (red) | crown: royal (closed) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Municipality of Vilagarcía de Arousa (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 08 Jun 2009See also:


Description

Forma cuadrilonga, en catro particións, vermella e amarela, cargada de brasón municipal, no centro da unión das cores.
Decreto 229/1990, do 22 de marzo

Rectangular, in four partitions, red and yellow, charged with municipal arms, in the center of the union of the colors.
Decree 229/1990 of March 22

Eugene Ipavec, 08 Jun 2009


Coat of Arms

[Municipality of Vilagarcía de Arousa (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 08 Jun 2009

Cortado e medio partido, en tres cuarteis; na parte superior, o primeiro, en campo de sinople, tres castros fortificados, da súa cor, bañados polo mar en azur e coroados dunha chave de ouro; na parte inferior, a dereita, o segundo, en campo de prata, unha trirremes con vela, da súa cor, de ouro; a esquerda unha espada de prata en campo de gules; un escusón, tamén de gules, cun piñeiro de sinople, grietado de ouro, con cinco lanzas a cada lado, as astas de prata e os ferros de ouro.Ó timbre coroa real pechada.
Aprobado por R.O do Ministerio da Gobernación de 22 de abril de 1915

Divided per fess and down the middle, into three quarters; in the chief or first, in a field vert, three hilltop fortifications, proper, bathed in the sea azure and crowned by a key or; in the base, on the right, or second, in a field argent, a trireme proper sailed or, on the left a sword argent in a field gules; an inescutcheon, also gules, with a tree vert, fenced or, [actually argent] with five slats on each side, the saltires (?) argent and the anchors (?) or. Surmounted by closed royal crown.
Approved by the Ministry of Government, 22 April 1915

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 08 Jun 2009