This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Bojanów rural district (Poland)

Stalowa Wola county, Podkarpackie voivodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: bojanow |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Bojanów commune flag] image by Jens Pattke, 26 Mar 2010
adopted 31 Jul 2009 See also:


Bojanów rural district flag

Bojanów is a village in Stalowa Wola County, Subcarpathian Voivodeship, in south-eastern Poland. Flag and CoA adopted on July 31, 2009.
Source: Uchwała nr XXVIII/194/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Bojanów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Bojanów.
 http://podkarpackie.e-bip.pl/eDziennik/WDU_R/2009/72/1691/pozycja.xml
Jens Pattke, 26 Mar 2010


banner

[Bojanów commune banner] image by Jens Pattke, 26 Mar 2010
adopted 31 Jul 2009


Bojanów CoA

[Bojanów coat of arms] image by Jens Pattke, 26 Mar 2010
adopted 31 Jul 2009