This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Loučka (Czechia)

Vsetín okres, Zlín region

Last modified: 2018-05-25 by kryštof huk
Keywords: loucka |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Loučka flag] by Jarig Bakker, 24 Jan 2004
adopted 31 Jan 2002 See also:

Loučka municipality flag

Image after Petr Exner's Vexilologický Lexikon prapori obcí ČR (2002) - Loučka, Vsetín district, Zlín region - adopted 31 Jan 2002 - Flag and coat of arms in large format at this site.
Description:
coat of arms: "Znak tvorí zelený štít s volnou ctvrtí v pravém horním rohu, ve volné stríbrné ctvrti jsou dva cervené kužely, pod volnou ctvrtí je zlatá radlice a zlatá otka, vlevo od ní leží zlatá biskupská berla a dále stríbrní koruna se tremi listy, pod níž je doprava jdoucí beránek".
Flag: "Prapor tvorí zelený list, v jehož žerdové cásti je nahore bílý ctverec se dvema cervenými kužely, strana ctverce se rovná polovine výšky listu, pod ctvercem je žlutá radlice a otka. Uprostred praporu stojí biskupská berla, v pravé cásti praporu je bílá koruna se tremi listy a pod ní bílý, k žerdi krácející beránek.".
Jarig Bakker, 24 Jan 2004

Loučka coat of arms

[Loučka coat of arms] from this site.