This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Libina (Czechia)

Sumperk okres, Olomouc region

Last modified: 2018-05-25 by kryštof huk
Keywords: libina |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Libina flag] by Blas Delgado Ortiz, 7 Nov 2002
adopted 5 Apr 2001 See also:

Libina municipality flag

Image after Petr Exner's Vexilologický Lexikon prapory obcí Čr (2001) - Libina, Sumperk district, Olomouc region - adopted 5 Apr 2001.
Jarig Bakker, 16 Nov 2003

Libina coat of arms

[Libina coat of arms] from this website.

Description in Czech: Znak obce je odvozen od staré obecní pečeti s vyobrazením farního chrámu Sv.Jiří na rovné půdě mezi dvěma listnatými stromy. V obecním znaku připomíná tuto pečeť a tedy i zasvěcení kostela praporec se svatojiřským červeným heroldským křížem, který třímá v tlapách zlatý lev pánů ze Šumvaldu. Období vlády Lichtenštejnů je prezentováno dolní polovinou štítu čtvrcenou zlato-červeně, tedy v rodových lichtenštejnských erbovních barvách. Návrh obecního praporu vychází z popisovaného návrhu znaku, je pouze náležitě zjednodušen. Doplňme, že modrá barva symbolizuje Libinský potok, protékající katastrem obce.