This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Orel, Czech Republic

Chrudim okres, Pardubice region

Last modified: 2018-05-25 by kryštof huk
Keywords: orel |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Orel flag]  image by Jarig Bakker, 29 Dec 2003
adopted 15 Dec 1998 See also:

Orel municipality flag

Image after Peter Exner's Vexilologický Lexikon prapory obcí Čr (1998); flag adopted 15 Dec 1998.
Orel is a municipality in Chrudim okres, Pardubice region. Its flag and coat of arms are at this website with explanation:
"Parlament České republiky dne 16. února 1999 udělil obci Orel znak a prapor. Znak je navržen jako černý orel s červenou zbrojí ve stříbrném štítě. Orel drží v pravém pařátu na červené žerdi stříbrný prapor s červenými napínacími háky ke kuši.
Prapor byl pojat jako bílý list s červenými zkříženými vztyčenými napínacími háky. Vycházelo se z historie obce Orle. Základem byly erbovní znaky rodu Orelských ze Sán a Janovských ze Soutic."
Orel means Eagle; the coat of arms has the double-eagle of Chrudim city, and one of its claws is wappering the Orel flag, consisting of two red hay-bale irons (the hooks used to forward hay bales, and for the very strong to pull beetroots out of the soil), also used in village-fights.
Flag adopted 16 Feb 1999. (for adoption date the VexLex dates are valid).
At the site the iron are asymmetrical, I assume unintentionally.
Jarig Bakker, 29 Dec 2003

Orel coat of arms

[Orel coat of arms] from this website.