This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Vitebsk District (Vitebsk, Belarus)

Last modified: 2020-03-17 by zachary harden
Keywords: belarus | vitebsk |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsimage located by Valentin Poposki, 18 December 2019See also:


The Flag

Vitebskiy rayon is one of 21 rayons in Vitebskaya oblast. Its symbols were adopted 28.02.2011.
Valentin Poposki, 18 December 2019


Villages

Vitebskiy rayon has 15 village councils: Babinichskiy, Voronovskiy, Vymnyanskiy, Zadubrovskiy, Zaronovskiy, Zapol'skiy, Kurinskiy, Letchanskiy, Mazolovskiy, Novkinskiy, Oktyabr'skiy, Surazhskiy, Tulovskiy, Shapechinskiy, and Yanovichskiy village council. Only Surazhskiy (Urban Settlement of Surazh) and Yanovichskiy (Urban Settlement of Yanovichi) have adopted coat of arms, both on 20.01.2006.
Valentin Poposki, 18 December 2019